De tien geboden van God en het onze Vader (eBook)

stokta mevcut
De tien geboden van God en het onze Vader (eBook)

Abd-ru-shin geeft in dit boek een diepgaande uitleg over de Tien Geboden, waaruit blijkt hoe groot de reikwijdte van deze geboden is en welke geestelijke waarden hierin te vinden zijn. Tevens wordt in dit boek een indrukwekkende uitleg gegeven van het Onze Vader aan de hand van het ontleden van dit prachtige gebed, dat maar al te vaak gedachteloos wordt opgezegd.

Het eerste gebod:
IK BEN DE HEER, UW GOD! GIJ ZULT NAAST MIJ GEEN ANDERE GODEN HEBBEN!

Wie deze woorden juist kan lezen, zal daarin al wel het oordeel zien over velen die geen acht slaan op dit voornaamste van alle geboden.

“Gij zult geen andere goden hebben!”

Menigeen stelt zich bij deze woorden veel te weinig voor. Hij heeft het zich te gemakkelijk gemaakt! Bij afgodendienaren denkt hij waarschijnlijk in de eerste plaats alleen aan die mensen, die voor een rij houten beelden knielen, waarvan elk een bepaalde god voorstelt; misschien denkt hij ook aan aanbidders van de duivel en dergelijke verdwaalden, voor wie hij hoogstens een medelijdende gedachte heeft, maar aan zichzelf denkt hij daarbij niet.

Ga dit maar eens rustig bij uzelf na en toets of u misschien toch daartoe behoort!

De één heeft een kind dat hem werkelijk boven alles gaat, waarvoor hij elk offer zou kunnen brengen en waarvoor hij al het andere vergeet. De ander stelt aards genot ver boven alles en zou tenslotte zelfs met de beste wil niet in staat zijn, dit genot voor wat dan ook op te geven, wanneer een dergelijke eis zich aan hem zou voordoen die hem de vrije beslissing laat. Een derde houdt weer van geld, een vierde van macht, een vijfde van een vrouw, nog een ander van aardse onderscheiding, en bij dit alles houden zij allemaal tenslotte alleen maar ... van zichzelf!

Dat is afgodendienst in de waarste zin van het woord. Daarvoor waarschuwt het eerste gebod, verbiedt het! En wee degene, die het niet letterlijk opvolgt!

Deze overtreding wreekt zich direct door het feit, dat zo iemand steeds aan de aarde gebonden moet blijven, wanneer hij overgaat naar het fijnstoffelijke rijk. In werkelijkheid heeft hij zich echter alleen maar zelf aan de aarde gebonden door de hang naar iets wat op aarde is! Hij wordt daarmee afgehouden van verdere omhoogstijging, verliest de hem daarvoor verleende tijd en loopt gevaar, niet op tijd uit het fijnstoffelijke rijk weg te komen door opstanding daaruit naar het lichte rijk van de vrije geesten.

Dan wordt hij meegesleurd in de onvermijdelijke ontbinding van al het stoffelijke, die tot reiniging voor de opstanding daarvan dient en voor diens nieuwvorming. Dat is echter voor de mensenziel de geestelijke dood van al het persoonlijke bewust-geworden-zijn en daarmee ook vernietiging van zijn vorm, evenals van zijn naam, voor alle eeuwigheid!

Voor dit vreselijke lot moet het opvolgen van het gebod beschermen! Het is het voornaamste gebod, omdat het voor de mens een van de meest nodige blijft! Hij neigt er immers helaas veel te makkelijk toe, zich over te geven aan een of andere hang of neiging, waaraan hij tenslotte verslaafd raakt! Wat hij echter tot een hang laat worden, maakt hij daarmee tot een gouden kalf dat hij op de hoogste plaats zet en daarmee ook als afgod naast zijn God, zelfs heel vaak nog boven Hem!

Helaas zijn er maar al te veel van deze neigingen die de mens voor zichzelf heeft gevormd en die hij zich in de grootste zorgeloosheid graag eigen maakt! Een neiging of hang is de voorliefde voor iets aards, zoals ik al aangaf. Daarvan bestaan er natuurlijk nog veel meer.

Wie zich echter een hang eigen maakt, die ‘hangt’, zoals het woord juist weergeeft. Hij hangt daardoor aan het grofstoffelijke, wanneer hij voor zijn verdere ontwikkeling in het generzijdse komt, en kan zich daarvan niet gemakkelijk weer losmaken, wordt dus geremd, tegengehouden! Men kan het ook een vloek noemen, die op hem blijft drukken. Het proces is hetzelfde, om het even hoe het in woorden wordt uitgedrukt.

Stelt hij echter in het leven op aarde God boven alles, niet alleen in zijn voorstelling of slechts in woorden, maar in zijn aanvoeling, dus waar en echt, in eerbiedige liefde die hem bindt zoals aan een hang, dan zal hij door deze binding in de overeenkomstige uitwerking direct verder naar omhoog streven, wanneer hij in het generzijdse komt; want de verering en de liefde tot God neemt hij mee, deze houdt hem vast en draagt hem tenslotte naar het Paradijs, de verblijfplaats van de reine geesten die zich van alle lasten hebben vrijgemaakt en van wie de binding uitsluitend naar Gods lichte Waarheid leidt!

Let er dus streng op, dat u zich houdt aan dit gebod. Daardoor wordt u voor vele ongunstige lotsdraden behoed.

Daha Fazla Bilgi
ISBN 978-3-87860-768-7
Yazar Abd-ru-shin
Biçim .epub, .azw3 (zonder kopieerbeveiliging/DRM)
Dil Nederlands
Teslimat süresi Ödeme yapıldıktan hemen sonra kullanılabilir